Уписи


Електронски упис и тестирање

Електронски упис:

  • од 22.01.2024 до 01.02.2024 преку moj.csj.edu.mk

Електронското тестирање на нови слушатели за одредување ниво чини 700 денари. По запишувањето, оваа сума се одбива од цената на курсот.

*ЦСЈ го задржува правото привремено целосно да ја пренасочи наставата онлајн, и за детските и за возрасните курсеви, доколку моменталните состојби и услови налагааат потреба од таков вид на настава.


Начини на плаќање

- Плаќање во банка

- Електронско банкарство

- Онлајн плаќање при упис на moj.csj.edu.mk

Центар за странски jазици

Жиро сметки:
Комерциjална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопjе, Македониjа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски јазици, 2016 - 2024. Сите права задржани