Англиски


КУРСЕВИ ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

 

 

Нивоа според ЗЕР

 

  Курсеви за деца

(годишни курсеви)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Курсеви за возрасни

(семестрални курсеви)

 

 

Основно 1

(деца од I одделение)

 
 

Основно 2

(деца од II одделение)

 
 

Основно 2

(деца од III одделение)

 

А1

А1/1 - прв степен

А1/2- втор степен

А1/1- прв степен

А1/2 - втор степен

А2

А2/1 - трет степен
 А2/2 - четврти степен

А2/1- трет степен

А2/2 - четврти степен

 

Б1

 

Б1/1 - петти степен
Б1/2 - шести степен

Б1/1 - петти степен

Б1/2 - шести степен

Б1/3 - седми степен

Б2

Б2/1 - седми степен
Б2/2 - осми степен

Б2/1 - осми степен

Б2/2 - деветти степен

 

Ц1

 

Ц1 - деветти степен

Ц1/1 - десетти степен

Ц1/2 - единаесетти степен

Ц2

Ц2 - десетти степен

Ц2 - дванаесетти степен 

* редовни детски курсеви - 64 часа по 70 минути, 2 пати неделно (32 недели)

* редовни курсеви за возрасни - 32 часа по 105 минути, 2 пати неделно (16 недели)

 

Подготовка за полагање меѓународно признаени испити на Универзитетот Кембриџ, во рамките на редовните детски курсеви:

* FCE - First Certificate in English (Сертификат за високо средно ниво на познавање на англискиот јазик), осми степен - ниво Б2
* САЕ - Certificate in Advanced English (Сертификат за напредно ниво на познавање на англискиот јазик), деветти степен - ниво Ц1
* СРЕ - Certificate of Proficiency in English (Сертификат за највисоко ниво на познавање на англискиот јазик), десетти степен - ниво Ц2


КУРСЕВИ ЗА МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАЕНИ СЕРТИФИКАТИ

 

     Нивоа според ЗЕР

 

 Меѓународно признаени сертификати

 

А1

 

 

А2

 

КЕТ

 

Б1

PET

BEC

 

Б2

FCE

BEC

 

Ц1

CAE

BEC

 

Ц2

 

CPE

 

  • KET (Key English Test)  
  • PET (Preliminary English Test)
  • FCE (First Certificate of English)
  • CAE (Certificate in Advanced English)
  • CPE (Certificate of Proficiency in English)
  • BEC (Business English Certificate)

Испити за одредување на ниво (потребно ниво за посетување на наставата е минимум Б1.1):

  • IELTS (International English Language Test Systems)
  • APTIS (English Language Test)
  • TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

 

Центар за странски jазици

Жиро сметки:
Комерциjална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопjе, Македониjа

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)75 282 600
© Центар за странски јазици, 2016 - 2024. Сите права задржани